Free shipping above 25.00 BGN

O!Shipka does not deliver to the following regions: Druzhba, Airport, Iskar station, Busmantsi, Milenkov, Hristo Botev, Faculty, Gorublyane, Mladost 1A, 2, 3,4. Studentski grad, Vitosha, Malinova dolina.

HOURS OF 23.00h. TO 11.30h. PIZZA O!SHIPKA WILL NOT PROCESS ORDERS

REQUIRED DELIVERY OF +3 BGN. INDEPENDENTLY FROM THE ORDER AMOUNT FOR: Vrajdebna, Benkovski, Iliyantsi, Republic 2, Suhodol, Gorna Banya, Knyazhevo, Karpuzitsa, Boyana, Dragalevtsi, Simeonovo.

 Мinimum order value - 14.90 BGN